Bestyrelsen


 

   

Formand/Kasserer:
Jesper askø
Kongeskovvej 13
4660 Store Heddinge
Tlf.: 5650 2726 / 4032 7503

   

Næstformand:
Niels Bernberg
Hovedgaden 4

4673 Rødvig
Tlf.:  5650 6629 / 2026 6629

   

Protokolfører:
Per Rømer
Bellisbakken 2

3390 Hundested
Tlf. 3094 3437

   
   
   

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Paul Bekmand Olsen
Holtug Limievej 26

4660 Store Heddinge
Tlf.: 2149 8012 

Kim Sperlit
Brommeshult Ljustorp
S-343 73 Virestad
Sverige
Tlf.: -
 

Kaj Rasmussen
Bülowsvej 9

4660 Store Heddinge
Tlf.:  5650 3890 / 5334 5596 

Poul-Erik Christensen
Jørgen Roedsvej 6
4760 Vordingborg
Tlf.:  2514 4252

   

Suppleant:
Tage Nielsen
Byvangen 4
4673 Rødvig
Tlf.:  5650 6706 / 4032 2433