.

Historien


MindepladeDet var tidligere fiskeskipper; Orla Rasmussen og hans kone Bodil, der startede samlingen af skibs- og bådmotorer i 1986. Den 2. juni 1987 stiftedes Den Selvejende Institution Rødvig Skibsmotormuseum.

Orla Rasmussen blev valgt til formand, og var dagligleder til han blev syg i 1998. Orla og Bodil døde begge i april 1999, og skænkede deres arv til bevarelse af museet.

Det startede altsammen med at en sportsdykker - Kurt Johansen - havde erhvervet en 17-19 hk Tuxham motor af en fisker fra Køge. Han manglede tid til at gøre noget ved den, så Orla Rasmussen i Rødvig fik overdraget motoren til renovering. Der gik kun nogle måneder, før den var klar til start. Dette skulle selvfølgelig fejres, da det var første gang en motor af denne oprindelse skulle startes. Motoren var af et godt gammelt fabrikat - Tuxham - bygget i København i 1938; en motor som mange fiskere kender.

tuhamhistorie.jpgDer blev indbudt en del fiskere, håndværkere m.fl., til at overvære starten. Motoren startede uden problemer og kørte perfekt - med denne dejlige "motorlyd" som efterhånden er forsvundet fra næsten alle fiskerihavne.

Da dette var en særlig dag, kom idéen til at samle på flere gamle motorer, og danne et museum for fiskerimotorer som efterhånden er udgået af produktionen. Tuxham motoren blev således den første fiskerimotor i museet. Som snakken gik, blev idéen hurtigt realiseret. Der blev snart lejet nogle lokaler som begyndelsen til et museum, og inden der var gået ½ år, havde man samlet 12 motorer. Der blev arbejdet meget energisk med at samle flere motorer og gøre dem i stand, og i løbet af 1 år, var der samlet 18 motorer sammen i alt.

Nu var tiden inde til at få stiftet en forening, samt få nogle flere interesseret med i arbejdet. Der blev derfor afholdt en stiftende generalforsamling den 2. juni 1987, hvor 18 interesserede personer var mødt frem. Alt gik som planlagt, interessen steg hurtigt, flere medlemmer kom til, og ligeledes flere motorer.

Vi fik nogle gode sponsorer i form af pengegaver og reservedele, samt hjælp til at udføre arbejdet. Meget hurtigt fik vi mange motorer, og de gæster som besøgte museet, skaffede os mange nye kontakter. Således er halvdelen af de motorer vi i dag har på museet, foræret til formålet. Der er hentet motorer hjem fra Skagen, Hesnæs og Rødbyhavn samt fra mange flere steder. Alle motorer renoveres herefter på frivilligt basis.

I dag har museet ca. 200 medlemmer, og råder over mere end 300 motorer - hvoraf mere end halvdelen kan startes op. På nuværende tidspunkt kan 7 motorer startes op til ære for publikum - et stort trækplaster for både turister, fiskere og sejlsportsfolk.

Den ældste motor museet har, er en Houmøller fra 1901 - 03. Museet råder også over flere forskellige motorer fra 1920’erne og 1930’erne, og får til stadighed sponseret flere motorer. Museet søger og arbejder selv på at få samlet flere motorer, og der står sikkert stadigvæk mange motorer rundt om i landet, som vi kunne tænke os.

Åbningstider

Fredag, lørdag, søndag:

10.30 - 16.00


Onsdag
:

18.00 - 21.00


Ønskes besøg udenfor de nævnte åbningstider, ring:

+45 40 32 75 03

-

Læs hvad andre synes om museet:

Google anmeldelser

Powered by CMSimple_XH | Template: ge-webdesign.de | test (X)html | test css | Login