Museet


  Har man øje og øre for gammel teknik og nostalgi, er Rødvig Skibsmotormuseum virkelig en oplevelse for børn og voksne.
Museet har en fin samling af mere end 300 skibs- og bådemotorer,
helt tilbage fra 1903.
Når en af museets motorer startes for de besøgende,
skal den først forvarmes med en blæselampe. Derefter startes motorerne - med håndsving eller trykluft og lyden af en fordums fiskekutter breder sig i museet.
Her findes også modelskibe, blæselamper, taljeblokke fra sejlskibe og meget mere. Udenfor står kutteren Vivi, som man kan komme ind i.


  Wenn Sie sich für alte Technik und maritime Nostalgie interessieren, ist Rødvig Schiffsmotoren Museum ein wirkliches Erlebnis für Kinder und Erwachsene. Das Museum verfügt über eine schöne Sammlung von über 300 Schiffe und Bootsmotoren, einige aus dem Jahr 1903.
Wenn einer der Museums-Motoren für die Besucher gestartet wirmuseet.jpgd, muss er zuerst mit einer Lötlampe vorgeheizt werden. Dann kann der Motor gestartet werden - mit einer Kurbel oder Druckluft und der Klang eines alten Fischerboots verbreitet sich im Museum.
Außerdem gibt es Modellschiffe, Lötlampen und Flaschenzüge von Segelschiffen und vieles mehr zu sehen. Auf dem Außengelände können Sie an Bord des Kutters Vivi gehen und das Interieur besichtigen.


  If you have an eye and ear for old technology and nostalgia, the Rødvig Ship Motor Museum is truly an experience for children and adults.
The museum has a fine collection of more than 300 engines of ships and boats, dating back to 1903.
When one of the museum engines is startet for the visitors, it must first be pre-heated with a blowtorch. Then you start the engine - with a crank or compressed air, and the sound of an old fishing boat is pervading the museum.
There are also model ships, blow torches and pulley blocks from sailing ships and much more. Outside you find the cutter Vivi. You can go on board and see the interior of the boat.


 


 

Åbningstider/Entré


  Åben:

 Maj - August:  Fredag, lørdag og søndag:  10.30 - 16.30
 September - April:  VINTERLUKKET!  (efter aftale)
     

  Öffnen:

 Mai - August:  Freitag, Samstag und Sonntag:  10.30 - 16.30
 September - April:  Geschlossen für den Winter!  (auf anfrage)
     

  Open:

 May - August:  Friday, Saturday and Sunday:  10.30 - 16.30
 September - April:  Closed for the winter!  (open on request)
     

Entré:

 Voksne / Børn >12 år:  Kr. 40,-
 Børn <12 år (ifølge med voksen):  Gratis
 Skoler / Børnehaver:  Kr. 10,- pr. elev
 Grupper (min.10 personer):     Kr. 30,- pr. person

 


 

Motorerne


Museets samling består af mere end 300 motorer fra perioden 1903 til 1973.
Motorerne er fra 0,5 hk. til ca. 300 hk., og der findes mange typer;
- bl.a. glødehovedmotorer, der skal opvarmes med blæselampe før start.


Følgende motortyper er udstillet:

- Glødehoved motorer; 2- & 4-takt

- Semi Diesel motorer; 2- & 4-takt
- Diesel motorer; 2- & 4-takt
- Benzin motorer; 2- & 4-takt
- Udenbords motorer; 2- & 4-takt
- Dobbelt stemplet; 2-takt
- Wankel motor
- Model motorer


 Motorer der kan startes op for besøgende:

- 1 cyl. 2-takt, Tuxham, 17/19 hk., glødehovedmotor
- 1 cyl. 4-takt, Hein, 7 hk., glødehovedmotor
- 1 cyl. 4-takt, Dan, 8 hk., glødehovedmotor
- 1 cyl. 4-takt, Rudkøbing, 10-15 hk., glødehovedmotor
- 1, 2 & 3 cyl. 2-takt, Junkers, modstempel motor, diesel
 


 

Kutteren


Af: Orla Rasmussen, Rødvig, den 1. december 1991.


"I Rødvig er jeg født, og her hører jeg hjemme. Jeg blev bygget på Rødvig Skibs- & Bådebyggeri af bygmester Jørgen Wridt, og søsat den 7. november 1963 med kendingsnummeret; KE 100.

Jeg vejer 19,33 tons, og blev døbt ”Vivi” af min gudmoder Bodil Rasmussen (Orla’s hustru). Navnet ”Vivi” betyder sådan noget som; ”den lette og elegante svævende over havenes bølger”, og det må jeg sige at have efterlevet i de 28 år, jeg har sejlet på vandet. Men nu er jeg altså kommet til at stå her ved museet, og da jeg ikke måtte sejle mere, så er jeg glad for at min første ejer tog initiativet til, at jeg fik en værdig plads til at vise mig frem på og fortælle min historie.

Jeg har haft 3 ejere - først Orla Rasmussen - som styrede mig flot, og gav mig mange fisk med hjem. Jeg arbejdede mig frem med en god motor; nemlig en 110 HK. 6 cyl. Gardner diesel, som efter 8 år blev udskiftet med en 152 HK. 8 cyl. Gardner diesel. Tillige var jeg godt udstyret med datidens elektronik.

Jeg havde en god skipper i 17 år, men på grund af sygdom blev jeg solgt til Preben Larsen - Rødvig, som havde været besætnings-medlem i 11 år. Efter 2 år fik jeg ny ejer igen; Søren Nielsen - Rødvig, som bestemte over mig indtil den 31. august 1991, hvor jeg blev jeg foræret til Rødvig Skibsmotormuseum. Årsagen var, at jeg skulle udgå af fiskeriet, da der var for stor belastning på fiskebestanden.

Jeg har mest været anvendt til trawlfiskeri, men også til sildefiskeri med både travl og drivgarn.
Det meste af min tid har jeg sejlet på Østersøen - altså fra Rødvig og til et godt stykke øst for Bornholm - men når høstsilden kom, drev vi med drivgarn, så havde jeg rigtig mange sild på mit dæk. Når efteråret kom, var det torskene der kom på dækket ud for Rødvig i Fakse bugt. 

Nu står jeg her som et fint eksemplar af en rigtig dansk fiskekutter".


 Fra Søfartsstyrelsens register over danske skibe:

 Type: Sejlskib med hjælpemotor - Lastskib
 Byggenr.: 100 
 År: 1963
 Ved: Rødvig Skibs- & Baadebyggeri - Rødvig Danmark 
 
Optaget i Dansk Skibsregister: 09.09.1963

 Navn: VIVI
 Hjemsted: RØDVIG
 BRT: 19,31, NRT: 5,91
 Længde: 12,50m, Bredde: 4,34m, Dybde: 1,83m
 Slettet i Dansk Skibsregister (ophugget): 04.09.1992

Historien


MindepladeDet var tidligere fiskeskipper; Orla Rasmussen og hans kone Bodil, der startede samlingen af skibs- og bådmotorer i 1986. Den 2. juni 1987 stiftedes Den Selvejende Institution Rødvig Skibsmotormuseum.

Orla Rasmussen blev valgt til formand, og var dagligleder til han blev syg i 1998. Orla og Bodil døde begge i april 1999, og skænkede deres arv til bevarelse af museet.

Det startede altsammen med at en sportsdykker - Kurt Johansen - havde erhvervet en 17-19 hk Tuxham motor af en fisker fra Køge. Han manglede tid til at gøre noget ved den, så Orla Rasmussen i Rødvig fik overdraget motoren til renovering. Der gik kun nogle måneder, før den var klar til start. Dette skulle selvfølgelig fejres, da det var første gang en motor af denne oprindelse skulle startes. Motoren var af et godt gammelt fabrikat - Tuxham - bygget i København i 1938; en motor som mange fiskere kender.

tuhamhistorie.jpgDer blev indbudt en del fiskere, håndværkere m.fl., til at overvære starten. Motoren startede uden problemer og kørte perfekt - med denne dejlige "motorlyd" som efterhånden er forsvundet fra næsten alle fiskerihavne.

Da dette var en særlig dag, kom idéen til at samle på flere gamle motorer, og danne et museum for fiskerimotorer som efterhånden er udgået af produktionen. Tuxham motoren blev således den første fiskerimotor i museet. Som snakken gik, blev idéen hurtigt realiseret. Der blev snart lejet nogle lokaler som begyndelsen til et museum, og inden der var gået ½ år, havde man samlet 12 motorer. Der blev arbejdet meget energisk med at samle flere motorer og gøre dem i stand, og i løbet af 1 år, var der samlet 18 motorer sammen i alt.

Nu var tiden inde til at få stiftet en forening, samt få nogle flere interesseret med i arbejdet. Der blev derfor afholdt en stiftende generalforsamling den 2. juni 1987, hvor 18 interesserede personer var mødt frem. Alt gik som planlagt, interessen steg hurtigt, flere medlemmer kom til, og ligeledes flere motorer.

Vi fik nogle gode sponsorer i form af pengegaver og reservedele, samt hjælp til at udføre arbejdet. Meget hurtigt fik vi mange motorer, og de gæster som besøgte museet, skaffede os mange nye kontakter. Således er halvdelen af de motorer vi i dag har på museet, foræret til formålet. Der er hentet motorer hjem fra Skagen, Hesnæs og Rødbyhavn samt fra mange flere steder. Alle motorer renoveres herefter på frivilligt basis.

I dag har museet ca. 200 medlemmer, og råder over mere end 300 motorer - hvoraf mere end halvdelen kan startes op. På nuværende tidspunkt kan 7 motorer startes op til ære for publikum - et stort trækplaster for både turister, fiskere og sejlsportsfolk.

Den ældste motor museet har, er en Houmøller fra 1901 - 03. Museet råder også over flere forskellige motorer fra 1920’erne og 1930’erne, og får til stadighed sponseret flere motorer. Museet søger og arbejder selv på at få samlet flere motorer, og der står sikkert stadigvæk mange motorer rundt om i landet, som vi kunne tænke os.

Bestyrelsen


 

   

Formand/Kasserer:
Jesper askø
Kongeskovvej 13
4660 Store Heddinge
Tlf.: 5650 2726 / 4032 7503

   

Næstformand:
Niels Bernberg
Hovedgaden 4

4673 Rødvig
Tlf.:  5650 6629 / 2026 6629

   

Protokolfører:
Per Rømer
Bellisbakken 2

3390 Hundested
Tlf. 3094 3437

   
   
   

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Paul Bekmand Olsen
Holtug Limievej 26

4660 Store Heddinge
Tlf.: 2149 8012 

Kim Sperlit
Brommeshult Ljustorp
S-343 73 Virestad
Sverige
Tlf.: -
 

Kaj Rasmussen
Bülowsvej 9

4660 Store Heddinge
Tlf.:  5650 3890 / 5334 5596 

Poul-Erik Christensen
Jørgen Roedsvej 6
4760 Vordingborg
Tlf.:  2514 4252

   

Suppleant:
Tage Nielsen
Byvangen 4
4673 Rødvig
Tlf.:  5650 6706 / 4032 2433
 

Vedtægter


§ 1.  Foreningens navn er:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION RØDVIG SKIBSMOTORMUSEUM.
Institutionens hjemsted er Stevns Kommune.


 § 2.  Institutionens formål er at drive museum for skibsmotorer og i forbindelse hermed at vedligeholde og udvide den samling af ældre skibsmotorer, som Institutionen råder over.
Formålet kan udvides til at omfatte beslægtede områder, som har tilknytning til fiskeri og søfart.


 § 3.  Museet drives i egne lokaler på adressen: Havnevej 7, 4673 Rødvig.


 § 4.  Bestyrelsen.
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, og heriblandt formand eller næstformand.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald, næstformandens stemme afgørende.
Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde med mindst 3 dages og højest 14 dages varsel, når et medlem af bestyrelsen begære det.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.


 § 5.  Institutionens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som vælges af Generalforsamlingen.
Årsregnskabet skal foreligge færdigrevideret senest 1. april.


 § 6.  Institutionen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, her iblandt af formanden, eller Næstformanden. Bestyrelsen kan give formanden og næstformanden skriftlig fuldmagt til at tegne institutionen i konkrete sager.


 § 7.  Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens daglige ledelse, ansætter nødvendig medhjælp til drift af museet, træffer bestemmelser om entreindtægter og ansøger i givet fald om offentlig tilskud til museets drift.
Bestyrelsen kan kun sælge og pantsætte fast ejendom, såfremt dette er besluttet på en
generalforsamling, eventuelt i form af en konkret bemyndigelse til bestyrelsen.


 § 8.  Generalforsamling.
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen, der holdes én gang årlig i april måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering med mindst 14 dages varsel i et lokalt blad eller dagblad, eller pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med kort angivelse af de spørgsmål, som kommer til behandling.

                      På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:

                      1. Valg af dirigent.
                      2. Beretning fra bestyrelsen.
                      3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
                      4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
                      5. Indkomne forslag.
                      6. Valg bestyrelse og 2 suppleanter.
                      7. Valg af revisor og bilags kontrollant.
                      8. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig indleveret til formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal skal afgå 2 eller 4 medlemmer, I ulige årstal afgår 3 medlemmer. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stemmeberettige på generalforsamlingen er de, der året forud, har betalt det for Aktive Medlemmer, fastsatte kontingent.
Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis 5 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent opkræves i maj måned, senest rettidig betaling er 30. juni samme år.
Alle aktive og passive medlemmer har ret til at være til stede på generalforsamlingen.
Som aktive medlemmer kan kun optages fysiske personer.
Der kan stemmes ved fuldmagt, pr. brev eller et andet aktiv medlem kan medbringe fuldmagten. Kun én fuldmagt pr. fremmødte medlem.


 § 9.  Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenlig, eller når mindst halvdelen af foreningens aktive medlemmer fremsætter ønske om det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages med samme varsel og på samme måde, som til ordinær generalforsamling.
Såfremt indkaldelsen sker efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringen herom, meddele hvilke punkter, der ønskes behandlet.


 § 10.  Vedtægtsændring og opløsning.
Institutionens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsen foreslår det. I øvrigt kræves kun almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte aktive medlemmer.


 § 11.  Institutionens opløsning kan vedtages på den i § 10 angivne måde, men derudover kræves godkendelse fra Stevns Kommunalbestyrelse. Ved opløsning er det Kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om hvorledes, der skal forholdes med Institutionens formue.
Så vidt muligt skal formuen anvendes på en måde, der kommer museumssamlingen til gavn, ligesom det skal undersøges, om samlingen kan fortsætte som en separat afdeling af Østsjællands Museum eller på anden vis indgå under Østsjællands Museum.


 § 12.  Vedtagne beslutninger.
Der skrives referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager af et af generalforsamlingen valgt medlem. Referatet underskrives af dirigenten og de på generalforsamlingen tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


 § 13.  Således vedtaget ved stiftelsen den 2. juni 1987. - Ændret på generalforsamlingen den 27. april 1996, den 25. april 1998, den 24. april 1999 og den 16. april 2011
.

Aktiviteter


Klubaften

Hver onsdag fra kl. 18.00 til vi går hjem. Vi pusler om motorerne.


 

 

 

Medlemsblad


Museet udgiver medlemsbladet; ”Lydpotten” 2 gange om året. Her kan man bl.a. læse om kommende aktiviteter, artikler om motorer og andre maritime historier.

Herunder findes et udvalg af artikler som har været bragt i tidligere numre:


”Lydpotten” nr. 30 (2013): Fernisering Diesel House
”Lydpotten” nr. 30 (2013): Motortræf i Svebølle 2013
”Lydpotten” nr. 30 (2013): Klip fra Skibsdagbog, Galeasen Else Marie 1917


”Lydpotten” nr. 29 (2013): Flugten til Sverige
”Lydpotten” nr. 29 (2013): Næstved Automobilmuseum


”Lydpotten” nr. 28 (2012): 25 års jubilæumstræf
”Lydpotten” nr. 28 (2012): Sild på mange måder
”Lydpotten” nr. 28 (2012): Motortræf i Svebølle 2012
”Lydpotten” nr. 28 (2012): Utombordaren kom till Danmark för 100 år sedan


”Lydpotten” nr. 27 (2012): Revers/Omstyring
”Lydpotten” nr. 27 (2012): Atomtændrør
”Lydpotten” nr. 27 (2012): Nye ting til Museet


”Lydpotten” nr. 26 (2011): Motortræf i Svebølle 2011
”Lydpotten” nr. 26 (2011): Nye ting til museet
”Lydpotten” nr. 26 (2011): Skibsmotormuseet - ”Set med en nordmands øjne” 


”Lydpotten” nr. 22 (2009): Motortosser på Tur


”Lydpotten” nr. 17 (2006): Kulhuse-motoren

News01

Åbningstider

Museet er åbent
fredag, lørdag og søndag
10.00 - 16.00

og efter aftale
:
 +45 4032 7503

 

-

 

Læs hvad andre synes om museet:

Google anmeldelser

Powered by CMSimple_XH | Template: ge-webdesign.de | Login